Ponuda

Najam čamaca

Ribolov

Smještaj

Gastronomija

Izleti

  • Erdutski vinogradi
  • Obilazak Dunava s čamcima
  • Obilazak starog grada u Osijeku
  • Posjet spomen-obilježju Domovinskog rata u Vukovaru
  • Svetište Aljmaš
  • Kopački Rit
kula erdut
priroda (6)

Priroda